Tomášikova 23, 5. poschodie, 831 04 Bratislava

S čím začať pri výučbe CSS pre začiatočníkov?

O programovacích jazykoch počuli mnohí, keď sa ale opýtame s čím treba začať pri štúdiu, odpoveď nie je taká jednoznačná.

Problém je v tom, že si treba určiť v akom smere sa chcete rozvíjať a na základe toho sformovať učebný plán.

Ak napríklad absolvujete kurzy CSS a chceli by ste hneď  začať programovať, nedokážete to, pretože musíte poznať aj HTML a XHTML.

Čo predstavuje HTML?

Treba si uvedomiť, že HTML nie je tak celkom programovací jazyk, jedná sa o značkový jazyk. Jeho úlohou je určiť štruktúru formovaného dokumentu. Inými slovami, pomocou HTML môžete určiť umiestnenie sémantických prvkov – poradie odsekov, logická spojitosť obsahu a i.

Jazyk HTML používa pevnú sadu značiek, ktoré ukazujú prehliadaču, v akom poradí sa má stránka zobrazovať. Jedná sa ale len o štruktúru, vonkajší vzhľad sa týka priamo CSS.

Vývoj webových stránok založený len na HTML  je veľmi monotónna záležitosť, ktorá nepredstavuje nič zaujímavé. Ak by sa všetky zdroje vytvárali len pomocou tohto jazyka, príliš by sa neodlišovali jeden od druhého.

Na čo je potrebná technológia CSS?

Ak použijete štandardnú sadu značiek z HTML, dostanete stránku s veľmi skromným prevedením: bielym pozadím, čiernym textom a modrými odkazmi. Niekto sa môže pokúsiť zmeniť usporiadanie informačných blokov s pomocou tabuliek a rôznych atribútov align. Možno začnete navštevovať kurzy web dizajnu, naučíte sa pekne upravovať obrázky a vložíte ich na stránku. Avšak všetko to budú len nejednoznačné pokusy urobiť niečo z ničoho. Ak chcete používať profesionálne nástroje budete sa musieť zoznámiť s prostriedkom na prispôsobenie vzhľadu stránok – CSS.

V dnešnej dobe je pomerne ťažké nájsť hoci jeden zdroj, ktorý by nevyužíval technológiu CSS. Práve na tento nástroj sa kladie najväčší dôraz pri adekvátnom prispôsobení vzhľadu stránok:

  • pozadie,
  • zarážky,
  • štandardné a originálne typy písma,
  • zarovnanie,
  • farba,
  • atď.

Vďaka veľkej funkcii odpadáva potreba použitia značiek a atribútov pri úprave dokumentu. Je oveľa efektívnejšie namiesto nich použiť pravidlá CSS. Dokonca aj keď sa stretnete so značkami alebo atribútmi, ktoré určujú vonkajší vzhľad elementu, dobre si premyslite, či ich naozaj chcete použiť. Radšej si nájdite pravidlo v CSS, ktoré vypĺňa analogickú funkciu a použite ho. Takýto analóg, až na zriedkavé výnimky, sa nájde vždy.

Prvý krok k úspechu

Bez dobrých teoretických znalostí nemôžete položiť spoľahlivý základ praxi. Toto pravidlo sa potvrdzuje prakticky v každej oblasti a web programovanie nie je výnimkou. Ak si doplníte vzdelanie aj o JavaScript, tak v podstate už za pár mesiacov môžete vytvárať jednoduché, no funkčné stránky. Postupne, ako sa budú vaše znalosti zvyšovať, budete môcť bez nápovedy využívať možnosti CSS, zvyšovať náročnosť úloh, a výsledok bude pôsobivejší.

Vďaka štúdiu na našej akadémii sa naučíte základy profesie web vývojára a postupne si osvojíte všetky aspekty tejto oblasti. Získate nielen teoretické poznatky, ale naučíte sa ich využívať v praxi pod dohľadom profesionálnych webových dizajnérov.