STEP IT Academy | Učíme od roku 1999. Vysoko kvalitné IT vzdelávanie pre dospelých a deti. Pripravujeme programátorov, dizajnérov a systémových inžinierov, ktorých nebude možné nahradiť umelou inteligenciou. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa študentov učíme ako pochopiť úlohy, realizovať projekty a pracovať v tíme. To všetko naviac k vedomostiam, ktoré tvoria jadro daného kurzu.

Váš prehliadač Internet Explorer je zastaraný!

Prosíme, použite Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

Potvrďte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Zaväzujeme sa použiť poskytnuté informácie iba v rámci našej spoločnosti a nikdy ich neposkytovať tretím stranám.

Čítaj viac

Veríme, že každý môže vytvoriť majstrovské diela. Na dosiahnutie tohto cieľa stačí len túžba, usilovnosť a disciplína. My sa postaráme o zvyšok.

Vyvinuli sme komplexné vzdelávacie osnovy, ktoré vám umožnia nadobudnúť profesionálne IT zručnosti formou cvičení.

STEP IT Academy pôsobí v oblasti IT vzdelávania od roku 1999. Úzko spolupracujeme s hlavnými mediálnymi spoločnosťami. Vieme, aký druh vzdelania je nevyhnutný pre úspešný štart vo svete digitálnych komunikácií. Vďaka nášmu unikátnemu študijnému programu a prístupu orientovanému na projekty, sa naši študenti učia riešiť skutočné problémy a sú schopní vstúpiť do odvetvia dokonca už počas štúdia.

Hodnotu nášho odborného programu "Počítačová grafika a dizajn" potvrdzujú tisícky uplatnených absolventov, ktorí teraz pracujú ako kvalifikovaní dizajnéri, výtvarníci a animátori v najväčších spoločnostiach v 36 krajinách po celom svete.

Relevantnosť, odbornosť, podpora

Relevantnosť, odbornosť, podpora

Proces vzdelávania v STEP IT Academy je založený na troch základných zložkách efektívneho vzdelávania.

Aktuálne osnovy

Vedomosti a zručnosti, ktoré naši študenti získajú, musia spĺňať požiadavky zamestnávateľov dnes aj do budúcnosti. Z tohto dôvodu kontrolujeme a aktualizujeme naše osnovy každých 6 mesiacov.

Lektori, ktorí majú skúsenosti z praxe

Lektori na STEP IT Academy sú IT profesionáli, ktorí majú za sebou najmenej 5 rokov praxe. Naši študenti dostávajú len relevantné poznatky a zručnosti,ktoré zodpovedá praxi.

Priateľské prostredie

Vytvorili sme jedinečné študijné prostredie, kde lektori a študenti môžu komunikovať ako partneri a spolu sledujú jeden cieľ. Naše učebne a laboratóriá sú vybavené pohodlnými pracoviskami, počítačmi a licencovaným softvérom.

Vyvinutý pre

Tento program je určený pre

Študentov vo veku 15 až 18 rokov

ktorí získajú svoj prvý certifikát v oblasti dizajnu

Študenti vysokých škôl vo veku 18 až 23 rokov,

ktorí túžia po druhej špecializácii paralelne so svojím vysokoškolským vzdelaním.

ľudí z iných profesií vo veku 23 až 55 rokov

ktorí nie sú spokojní so svojím súčasným kariérnym a finančným potenciálom a chcú sa vyškoliť za dizajnérov, po ktorých je veľký dopyt.

Tí, ktorí chcú rozšíriť svoju kvalifikáciu

konsolidovať svoje zručnosti a získať pracovné vedomosti, po ktorých je vysoký dopyt.

Študenti

Po 7 mesiacoch štúdia absolventi STEP IT Academy získajú

Maximum prakticky orientovaného výcviku

Vzdelávací proces STEPu je orientovaný na prax. Nemáme nudné prednášky, naši študenti nie sú povinní robiť si poznámky z prednášok. Všetky študijné materiály sú k dispozícii cez modernú a pohodlnú on-line platformu. Študenti môžu študovať na akomkoľvek mieste a kedykoľvek.

Kompletné
portfólio

Ak si vyberiete tento smer, stanete sa nielen certifikovaným grafickým dizajnérom, ilustrátorom či 3D animátorom, ale tiež si začnete budovať svoje vlastné portfólio, ktoré vám pomôže ukázať svoj talent budúcemu zamestnávateľovi. Schopnosť tvorivo myslieť a vizualizovať vlastné idei z vás urobí nezastupiteľného majstra a umožní vám vybrať si ten správny smer, kam sa ďalej uberať na pozícii profesionálneho dizajnéra.

Pomoc pri zamestnaní sa

Menej teórie, viac praxe! Jasne si uvedomujeme, že ak sa máte úspešne zamestnať, tak musíte mať silné praktické zručnosti. Cez kreatívne úlohy budete rozvíjať svoju tvorbu od nuly až k predstaveniu finálneho výstupu. To vám umožní úspešný štart v tejto oblasti.

Prečo program trvá 7 mesiacov a nielen 1 mesiac?

Krátkodobé kurzy neraz sľubujú, že vyškolia začiatočníka na kvalifikovaného odborníka iba za 1 mesiac. Ide buď o lož alebo o pomýlené tvrdenie. Za také krátke časové obdobie je možné naučiť sa nejaké základy, ale nie seriózne praktické zručnosti. Výsledkom takýchto kurzov je, že dizajnéri dokážu realizovať jednoduché úlohy za nízku odmenu a musia sa sami ďalej vzdelávať, aby mohli napredovať. Potom celý čas zapĺňajú medzery vo svojom základnom vzdelaní. Veľa dizajnérov samoukov s ľútosťou konštatuje, že na samom začiatku ich kariéry sa im nedostalo poriadneho vzdelania. Náš odborný program "Počítačová grafika a dizajn" zahŕňa všetky potrebné predmety, ktoré profesionálny dizajnér potrebuje zvládnuť. Náš program trvá 7 mesiacov. Sme presvedčení, že toto je ten správny čas na získanie zručností a potrebných skúsenosti s cieľom stať sa odborníkom, po ktorom bude dopyt.

Vzdelávanie

Osnova

Hlavnou zásadou STEP IT Academy je sledovať najnovšie trendy v IT priemysle. Štúdium u nás pokrýva tie najvyhľadávanejšie oblasti dizajnu.

 • Kreslenie, dejiny umenia, najdôležitejšie etapy vývoja a moderných štýlov dizajnu
 • Dizajn a reklamný dizajn: tvorba, psychológia propagácie, identita a značka
 • Profesionálna úprava fotiek a rastrových obrázkov v Adobe Photoshop
 • Práca s vektorovou grafikou v Adobe Illustratore
 • Typografia: princípy spracovania tlačeného textu, ergonómia a štýlovanie
 • Adobe InDesign. Predtlačová príprava.
 • Digitálna fotografia. Realizácia fotenia v ateliéri s profesionálnym vybavením, retušovanie portrétovej fotografie, produktová fotografia.
 • Vytváranie statických a dynamických webových stránok: jazyky HTML5 a CSS3, nástroje pre vývoj, propagáciu a speňaženie.
 • Systémy pre správu obsahu webových stránok (CMS)
 • Použiteľnosť a ergonómia webových stránok. Dizajn UI / UX
 • SEO a digitálny marketing
 • Interaktívne animácie v JavaScripte a WebGL
 • 3D grafika v Autodesk 3ds Max: Vytváranie 3D-objektov,modelovanie cez polygóny a cez splajny
 • Vizualizácia interiéru a exteriéru. Dizajn krajiny
 • Riešenia pre automatizovaný dizajn v Autodesk AutoCADe, práca s výkresmi
 • 3D animácia: Modelovanie, vizualizácia a animácia v Autodesk Maya
 • Tvorba a spracovanie videa, nelineárny strih v Adobe Premiere Pro
 • CGI, VFX a postprodukcia v Adobe After Effects
 • Práca s digitálnym zvukom, spracovanie zvuku a mixovanie
 • Práca s rastrovou grafikou v aplikácii Adobe Photoshop.
Budete schopní

Po absolvovaní kurzu budete schopní

 • Vytvárať a rozvíjať materiály spojené so značkou – grafické manuály, firemnú identitu a elementy dizajnu, znaky, logá a ďalšie súčasti značky
 • Vytvárať reklamné materiály – navrhnúť plagáty, rozložiť tlačové hárky, realizovať billboardy a to pomocou rôznych tvorivých techník a softvéru pre dizajn
 • Fotografovať pomocou pokročilých digitálnych technológií – spracovať a upravovať fotografie, realizovať profesionálne portrétne fotenie a fotografické koláže, zvládať nočné i makrofotenie
 • Vytvárať návrhy tlačených publikácií – novín, časopisov, kníh, reklamných tlačovín, vrátane predtlačovej prípravy
 • Navrhovať, vytvárať a propagovať statické a dynamické web stránky – od najjednoduchších webových vizitiek až po veľké internetové obchody.
 • Vytvárať interaktívne prvky na webových stránkach, dynamické menu a riešenia pre ovládanie, vkladať videoklipy pomocou Adobe Animate
 • Podieľať sa na vývoji počítačových hier.
 • Vytvárať a upravovať videoklipy, kombinovať a synchronizovať video so zvukom, ovládať proces titulkovania videa
 • Vytvárať 3D obrázky pomocou najnovších technológií pre modelovanie a vizualizáciu
 • Interiérový a exteriérový dizajn, vizualizácie v prostredí
 • Navrhovať rozhrania pre mobilné a desktopové aplikácie. Navrhovať užívateľské prostredie.
 • Vytvárať animované filmy pomocou 2D alebo 3D animácií a profesionálne aplikovať špeciálne efekty
Formy štúdia

Formy vzdelávania

Počítačová grafika a dizajn

300 € / mesiac

Absolvent modulu je schopný vykonávať celý cyklus tvorby firemného štýlu, od vypracovania koncepcie po prípravu odporúčaných postupov a brand bookov, vrátane vypracovania firemnej štylizácie, korporatívnych dizajnových prvkov a obchodných značiek. Vie vytvárať makety vývesných tabúľ, plagátov, bilboardov a ďalších druhov vonkajšej a vnútornej reklamy za použitia prostriedkov dvojrozmernej a trojrozmernej grafiky, vrátane vizualizácie budúcej reklamnej produkcie v reálnom prostredí.

 

Jedná sa o profesionálny kurz akreditovaný Ministerstvom školstva.

Číslo akreditácie: 3641

 

Výučba:

dvakrát týždenne: 17:50 - 21:20

Slovenčina

7 mesiacov

15-55 rokov

400 minut výučby / týždeň

Vzdelanie

Náš prístup k učeniu

Proces školenia v STEPe je zameraný na rozvoj praktických odborných zručností a to bez rozptyľovania. Žiadne písomné skúšky, žiadne memorovanie, iba zacielené testy pre sebazhodnotenie.

Naši absolventi získajú medzinárodný diplom zo STEP IT Academy

a certifikáty od popredných IT spoločností.

Firmy

Firmy, kde pracujú absolventi STEP IT

Požiadať o spätné volanie

Táto webová stránka používa cookies

Zásady ochrany osobných údajov a právne informácie