Tomášikova 23, 5. poschodie, 831 04 Bratislava

Kurz CAD technického kreslenia

O kurzu:

Vek15-65

Dĺžka6 mes

Rozvrh1x do týždňa pondelok od 17:00 do 21:20

Cena200 eur/mesiac

Kurz vedie aktívny architekt a lektor grafických programov. Kurz sa zameriava na kreslenie technickej dokumentácie všeobecne so širokým uplatnením na trhu v profesijnej oblasti CAD kreslenia.

Popis:

  • Tento kurz je určený pre tých, kto si chce osvojiť CAD technické kreslenie a získať kvalifikáciu, ktorá mu umožní riešiť úlohy v oblasti tvorby digitálnej technickej dokumentácie. 
  • Predošlé skúsenosti s počítačovou grafikou nie sú potrebné. Počas kurzu získajú účastníci všetky potrebné znalosti pre prácu s programom AutoCAD a Draftsight tak, aby mohli poznatky priamo aplikovať v praxi.
  • Účastníci kurzu získajú aj teoretické základy ku tvorbe technickej dokumentácie vhodnej pre stavebníctvo, elektroinštaláciu, strojárstvo.
  • Úloha kurzu – príprava špecialistu, ktorý si potrebuje svoju oblasť doplniť o profesionálnu formu technického kreslenia. Účastník bude schopný prijímať a plniť krátkodobé aj dlhodobé objednávku v oblasti CAD kreslenia hneď po ukončení štúdia. Počas štúdia sa účastníci kurzu zoznámia aj s možnosťami, kde poznatky z CAD kreslenia možno priamo aplikovať v praxi a riešiť práve také úlohy, ktoré sú pre trh aktuálne.
  • Po skončení kurzu vám tiež pomôžeme s uchádzaním sa o zakázky alebo prácu v oblasti CAD kreslenia cez model freelance, čo vám umožní zarábať, získavať ďalšie potrebné skúsenosti a formovať si vlastné portfólio.

Bezplatná konzultácia

Meno*
Telefón*

O kurze:

Vek15-65

Dĺžka6 mes

Rozvrh1x do týždňa pondelok od 17:00 do 21:20

Cena200 eur/mesiac