Tomášikova 23, 5. poschodie, 831 04 Bratislava

Staň sa
Junior Dizajnérom

na Akadémii STEP IT!

7 dôvodov pre vaše dieťa,
prečo študovať
JUNIOR DIZAJN V STEP IT ACADEMY:

Študenti získavajú odborné znalostiv IT, čo posilňuje ich schopnosti asebadôveru. Štúdium na Akadémiije pre nich zaujímavé a zábavné.
Vďaka štúdiu počítačovej grafiky a dizajnu môžu študenti získať vysoko žiadanú profesiu hneď po ukončení školy. Po grafických dizajnéroch je obrovský dopyt, vďaka čomu patria medzi najlepšie ohodnotených špecialistov na svete.
Kurz Junior Dizajnér vyučujú skúsení lektori, profesionáli v oblasti počítačovej grafiky a dizajnu.
Študenti už počas štúdia tvoria vlastné portfólio.
Vďaka grafickému dizajnu môžu dať študenti slobodu svojej tvorivosti, každý deň vytvárať niečo nové na základe svojich skúseností, zhmotňovať svoje myšlienky a neustále sa rozvíjať
Učebne v akadémii sú moderne vybavené a štúdium prebieha v malých skupinách.
Nové znalosti a schopnosti pozitívne vplývajú na výkon študentov v škole.
Stať sa grafickým dizajnérom v súčasnom svete znamená, že sa nemusíte starať o to, ako si budete financovať štúdium na univerzite a tiež zarábať na živobytie.

Prihláste sa na bezplatnú konzultáciu

Meno*:
Telefón*:
E-mail*:

ČO BY MAL VEDIEŤ A OVLÁDAŤ
JUNIOR DIZAJNÉR?

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

 • Vek
 • 14 – 16 rokov
 • Dĺžka štúdia
 • 2 roky = 88 stretnutí
 • Rozvrh
 • Počas týždňa
  1x týždenne
  2 hodiny
  V čase od 15:30 do 17:40
 • Školné
 • 100 Eur/ mesiac/ splátka
 • Bezplatná konzultácia

Ako prebieha vyučovanie:

 • Študenti sa učia v moderných a vybavených počítačových učebniach
 • Každý študent má svoje miesto a svoj počítač
 • Triedy sú kvalitne vybavené: Študenti pracujú s počítačmi a grafickými tabletmi, robia fotografie a video, vyvíjajú dizajn webových stránok a iné
 • Po každej hodine študenti dostanú domácu úlohu
 • Rodičia sú informovaní o prospechu svojich detí
 • Po ukončení kurzu získa študent diplom STEP IT Academy Junior

Stále máte otázky?

Kontaktujte nás

Ďakujeme


Junior Academy №1 (stiahnuť ▼)
Junior Academy №2 (stiahnuť ▼)
Junior Academy №3 (stiahnuť ▼)

Chcete získať ukážkovú elektronickú lekciu Junior Academy?


Áno
Nie

Vyplňte prosím formulár