STEP IT Academy | Učíme od roku 1999. Vysoko kvalitné IT vzdelávanie pre dospelých a deti. Pripravujeme programátorov, dizajnérov a systémových inžinierov, ktorých nebude možné nahradiť umelou inteligenciou. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa študentov učíme ako pochopiť úlohy, realizovať projekty a pracovať v tíme. To všetko naviac k vedomostiam, ktoré tvoria jadro daného kurzu.

Váš prehliadač Internet Explorer je zastaraný!

Prosíme, použite Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

Potvrďte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Zaväzujeme sa použiť poskytnuté informácie iba v rámci našej spoločnosti a nikdy ich neposkytovať tretím stranám.

Čítaj viac

Veríme, že každý sa môže stať IT špecialista. Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné iba túžba, usilovnosť a disciplína. My sa postaráme o zvyšok.

Vyvinuli sme komplexný školiaci program, ktorý vám umožní zvládnuť profesionálne IT zručnosti prostredníctvom praktického vzdelávania.

STEP IT Academy pôsobí v oblasti IT vzdelávania od roku 1999. Spolupracujeme s významnými softvérovými spoločnosti a vieme, aký druh vzdelania je potrebný pre úspešný štart v oblasti IT. Vďaka našim jedinečným študijným programom a prístupu orientovanému na projekty sa naši študenti učia riešiť skutočné problémy a sú schopní zapojiť sa do IT sféry už počas samotného štúdia.

Hodnota odborného programu "Sieťové technológie a kyberbezpečnosť" je potvrdená tisíckami absolventov STEPu, ktorí teraz pracujú ako kvalifikovaní inžinieri v najväčších IT firmách v 36 krajinách po celom svete.

Naše hodnoty

Relevantnosť, odbornosť, podpora

Proces vzdelávania v STEP IT Academy je založený na troch základných zložkách efektívneho vzdelávania.

Aktuálne osnovy

Vedomosti a zručnosti, ktoré naši študenti získajú, musia spĺňať požiadavky zamestnávateľov dnes aj do budúcnosti. Z tohto dôvodu kontrolujeme a aktualizujeme naše kurikulum každých 6 mesiacov.

Lektori s praktickými zručnosťami

Lektori STEP IT Academy sú IT profesionáli, ktorí majú najmenej 5 rokov praxe. Naši študenti dostávajú iba tie vedomosti a zručnosti, ktoré sú relevantné a uplatniteľné v praxi.

Priateľské prostredie

Vytvorili sme jedinečné študijné prostredie, kde lektori a študenti môžu komunikovať ako partneri a ísť za spoločným cieľom. Naše učebne a laboratóriá sú vybavené pohodlnými pracoviskami, s počítačmi a potrebným softvérom.

Pre koho

Tento program je určený pre

Žiaci a absolventi
(15 – 18 rokov)

ktorí snívajú o kariére v IT alebo o tom, že sa stanú inžiniermi sieťových technológií.

Študenti vysokých škôl
(18 – 23 rokov)

ktorí túžia po druhej špecializácii paralelne so svojím vysokoškolským vzdelaním.

Ostatné profesie
(23 – 55 rokov)

ktorí nie sú spokojní so svojím súčasným kariérnym a finančným potenciálom a chcú sa vyškoliť za sieťových administrátorov či vybudovať si kariéru v IT priemysle

Každý, kto si chce zvýšiť svoju
IT kvalifikáciu

ktorí si chcú zosystematizovať svoje vedomosti a získať zručnosti, po ktorých je veľký dopyt v súčasnom prostredí IT.

Študenti získajú
network_skills_back_mob

Po 2,5 ročnom štúdiu absolventi STEP IT získajú

Maximum praktického výcviku

Vzdelávací proces STEPu je orientovaný na prax. Nemáme nudné prednášky, naši študenti nie sú povinní robiť si poznámky z prednášok. Všetky študijné materiály sú k dispozícii cez modernú a pohodlnú on-line platformu. Študenti môžu študovať na akomkoľvek mieste a kedykoľvek.

Portfólio

Študenti STEP IT Academy pracujú na zaujímavých projektoch, ktoré sa odvíjajú od požiadaviek IT priemyslu a potrieb zamestnávateľov. Posledným krokom vzdelávacieho programu je záverečný projekt. Projekty študentov sa stanú súčasťou ich profesionálneho portfólia, čo im dáva výhodu pri úspešnom hľadaní zamestnania.

Podpora v hľadaní zamestnania

Zástupcovia popredných IT spoločností bývajú prítomní na prezentáciách študentských projektov. Zúčastňujú sa ako členovia poroty a rečníci na hackathonoch a IT súťažiach organizovaných STEPom. Pracovití a nadaní študenti získavajú pracovné pozície dokonca pred dokončením štúdia.

Prečo program trvá 2,5 roka a nie len 3 mesiace?

Krátkodobé kurzy neraz sľubujú, že vyškolia začiatočníka na kvalifikovaného odborníka iba za 3 až 4 mesiace. Ide buď o lož alebo o pomýlené tvrdenie. Za také krátke časové obdobie je možné naučiť sa nejaké základy, ale nie seriózne praktické zručnosti. Výsledkom takýchto kurzov je, že programátori dokážu realizovať jednoduché úlohy za nízku odmenu a musia sa sami ďalej vzdelávať, aby mohli napredovať. Potom celý čas zapĺňajú medzery vo svojom základnom vzdelaní. Veľa IT manažérov samoukov s ľútosťou konštatuje, že na samom začiatku ich kariéry sa im nedostalo poriadneho vzdelania. Náš odborný program "Sieťové technológie a kyberbezpečnosť" zahŕňa všetky potrebné predmety, ktoré sieťový špecialista potrebuje zvládnuť. Náš program trvá 2,5 roka alebo 5 semestrov. Sme presvedčení, že toto je ten správny čas na získanie zručností a potrebných skúsenosti s cieľom stať sa odborníkom, po ktorom bude dopyt.

Osnova
Študijný plán

Osnova

Program je určovaný dopytom IT priemyslu. Naši metodici a lektori neustále pracujú na zlepšovaní a aktualizácii učebných osnov, aby tak bolo zaistené, že absolventi STEPu budú schopní preukázať svoje najlepšie zručnosti u svojich budúcich zamestnávateľov.

 • Úvod do teórie algoritmov a dátových štruktúr
 • Programovací jazyk C
 • Programovanie na úrovni operačného systému (vlákna, procesy, synchronizačné primitívi, komunikácia medzi procesmi). Sieťové programovanie (sockets, mechanizmy synchrónnej a asynchrónnej výmeny dát, protokoly)
 • Hardvér pracovných staníc a notebookov
 • LAN switching, protokoly, tunelovanie, virtuálne siete
 • Návrh, inštalácia a diagnostika systémov na báze štruktúrovanej kabeláže
 • IP smerovanie
 • Aplikačné protokoly a služby balíka vrstiev TCP/IP
 • Administrácia Windows 8.1 / 10 Inštalácia, aktualizácia, migrácia, riadenie prístupu k zdrojom. Konfigurácia zabezpečenia.
 • Správa Windows Server 2012/2016. Sieťové služby, virtualizácia, terminálové služby, skupinové politiky. Active Directory.
 • Správa Microsoft SQL Server 2014. Vývoj databáz, SQL, zálohovanie a obnova, bezpečnostný model, replikácia
 • Správa systému Linux. Inštalácia, súborové systémy, zariadenia, správa užívateľov, riadenie prístupových práv, skriptovanie
 • Správa sietí pod Linuxom. Poštové, súborové a webové servery. Distribúcia záťaže a monitorovanie.
 • Bezpečnosť počítačových sietí a systémov. Kryptografia, autentifikácia, autorizácia, analýza systémov, IDS / IPS, filtre paketov
 • Základy IT. Hardvér a softvér PC – autorizovaný kurz Cisco Networking Academy
 • Cloud technológie: VMware, Amazon Web Services, Google Cloud Services, Microsoft Azure
 • DevOps: hlavné nástroje
 • Python pre sieťové programovanie
 • CCNA R & S. Smerovanie a prepínanie. Základy.
 • CCNA R & S. Smerovanie a prepínanie. Škálovanie sietí.
 • CCNA R & S. Smerovanie a prepínanie. Prepájanie sietí.
 • CCNA Bezpečnosť
Budeš môcť

Po absolvovaní kurzu budete schopní

 1. Navrh, inštalácia a testovanie riešení na báze štruktúrovanej kabeláže
 2. Navrhnúť a vytvoriť lokálnu sieť ľubovoľnej zložitosti využitím moderných sieťových prvkov
 3. Vytvoriť podnikovú smerovanú sieť pomocou globálnych technológií založených na IP
 4. Prepojiť podnikovú sieť na Internet, a zároveň zabezpečiť potrebnú úroveň bezpečnosti
 5. Vypracovať a uplatňovať celistvé bezpečnostné politiky siete
 6. Nasadiť a podporovať sieťové služby, aby sa zaistil bezpečný a efektívny prístup k sieťovým zdrojom.
 7. Spravovať moderné serverové operačné systémy a aktívne sieťové prvky.
 8. Riadiť prevádzku veľkých a zložitých sietí.
 9. Diagnostikovať a opraviť rozličné poruchy a problémy sietí.
Čítajte ďalej
Náš prístup k učeniu

Náš prístup k učeniu

Štúdium na Akadémii STEP IT je organizované takým spôsobom, aby sa študenti mohli hlboko
ponoriť do svojej špecializácie, bez toho aby ich niečo rušilo.
Nemáme žiadne písomné skúšky alebo testy, ktoré vyžadujú memorovanie všetkých materiálov.
Máme iba priebežné testy, ktoré vám umožnia vyhodnotiť, ako dobre ste zvládli predmet.
Zástupcovia z IT spoločností bývajú prítomní počas prezentácie projektu pri ukončení štúdia,
a usilovný študent môže okamžite získať slušnú pracovnú ponuku.

Naši absolventi získajú medzinárodný diplom zo STEP IT Academy

a certifikáty od popredných IT spoločností.

Firmy

Firmy, kde pracujú absolventi STEP IT

Požiadať o spätné volanie

Táto webová stránka používa cookies

Zásady ochrany osobných údajov a právne informácie