Tomášikova 23, 5. poschodie, 831 04 Bratislava

Profesionálne programovanie (C#, Microsoft .NET, SQL, Unity)

O kurzu:

Vek15 - 65

Dĺžka46 týždňov

Rozvrhsobota od 8:00 do 12:20

Cena12 x 250 eur

Študenti sa naučia profesionálne programovať s použitím najžiadanejších technológií na trhu a vďaka získanému vzdelaniu si jednoducho nájdu nadštandardne platenú prácu vývojára v softvérovej spoločnosti. 

Bezplatná konzultácia

Meno*
Telefón*

Popis:

  • Tento kurz bol vytvorený spôsobom, aby človek dostal možnosť od základov zmeniť svoju profesiu a začať kariéru vývojára programového vybavenia. Pripravili sme súbor povinných znalostí, ktoré musí profesionálny programátor ovládať. Našim cieľom bolo, aby si ich dokázal osvojiť aj človek, ktorý nemá skúsenosti s programovaním.

 

  • Taktiež sme pre vás vybrali technológie, ktoré sú momentálne na trhu najžiadanejšie. Naučíme sa profesionálne programovať v C#, osvojíme si platformu Microsoft .NET, naučíme sa programovať databázy SQL. Užitočným bonusom bude na konci kurzu získanie vedomostí o programovaní hier v prostredí Unity. 

 

  • Jazyk C# je moderný, elegantný a ľahký na pochopenie pre začiatočníkov, nakoľko na rozdiel od zložitých jazykov nižšej úrovne, ako napr. C++, nevplýva priamo na hardvérové časti počítača, ale na virtuálny framework Microsoft .NET. Dobrá správa! Na rozdiel od programátorov v minulosti, nebudete musieť rozmýšľať nad rozdelením a čistením pamäte, zaoberať sa výstupmi do portov a množstvom inej práce, ktorú museli riešiť programátori staršej generácie. Teraz za vás všetko urobí smart framework a vám zostane iba zaujímavá tvorivá práca.

 

  • Vývojár C# od Microsoft .NET je v súčasnosti najžiadanejšou profesiou na trhu práce. Dopyt prevyšuje ponuku. Nájsť si prácu ako Junior Coder je možné v priebehu niekoľkých dní. O niekoľko rokov sa automaticky stávate skúseným vývojárom (Senior) a personálne agentúry sa budú o vás biť ponúkajúc najrôznejšie bonusy a vynikajúci plat. 

 

  • Vývoj počítačových hier je v dnešnej dobe jedna z najperspektívnejších oblastí softvérového inžinierstva. Veľké množstvo hier sa dnes vytvára na platforme Unity. Programovací kód Unity sa píše v nám už známom C#. Unity automaticky vytvára aplikáciu pre 25 rôznych platforiem, vrátane mobilných telefónov a herných konzol. Stačí aby ste poznali C# a vedeli pracovať s Unity, aby ste dokázali programovať pre akúkoľvek z týchto platforiem. Možno sa nájdete práve v oblasti vývoja hier a okrem vysokého platu dostanete aj možnosť ukázať svoju kreativitu. 

Bezplatná konzultácia

Meno*
Telefón*

O kurze:

Vek15 - 65

Dĺžka46 týždňov

Rozvrhsobota od 8:00 do 12:20

Cena12 x 250 eur