STEP IT Academy | Učíme od roku 1999. Vysoko kvalitné IT vzdelávanie pre dospelých a deti. Pripravujeme programátorov, dizajnérov a systémových inžinierov, ktorých nebude možné nahradiť umelou inteligenciou. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa študentov učíme ako pochopiť úlohy, realizovať projekty a pracovať v tíme. To všetko naviac k vedomostiam, ktoré tvoria jadro daného kurzu.

Váš prehliadač Internet Explorer je zastaraný!

Prosíme, použite Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera

Dávid Grúň

Bratislava:

Vyštudoval na:

Som mamou Dávida Grúňa (14r), ktorý je už piaty rok študentom Step IT Academy. Rada by som sa i touto cestou poďakovala za kvalitné štúdium, ktoré Step IT poskytujú. Jednotlivé študijné programy vyučujú kvalitní lektori a lektorky, ktorí so študentmi komunikujú na partnerskej báze, uplatňujú individuálny prístup a dôslednú pozornosť pre pochopenie preberaného učiva, tak v prezenčnej ako aj online forme. Dávid počas štúdia získal široký záber IT vedomostí a technických zručností, v tomto smere je úplne samostatný, kreatívny a výrazne prevyšuje stupeň úrovne výučby v povinnom školskom systéme. Bežne zvláda naše rodinné užívateľské IT „starosti“, z čoho máme pochopiteľne radosť. Odborné poznatky už vie uplatniť i externe, ako príklad môžem uviesť profesionálne vypracovanie profilu slovenskej umelkyne na wikipédii. Za dôležité tiež považujem, že Step IT rozvíja kritické myslenie a učí mladých ľudí bezpečne sa pohybovať vo virtuálnom svete, napr. sociálnych sietí.
Alexandra Grúňová

Táto webová stránka používa cookies

Zásady ochrany osobných údajov a právne informácie