STEP IT Academy | Učíme od roku 1999. Vysoko kvalitné IT vzdelávanie pre dospelých a deti. Pripravujeme programátorov, dizajnérov a systémových inžinierov, ktorých nebude možné nahradiť umelou inteligenciou. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa študentov učíme ako pochopiť úlohy, realizovať projekty a pracovať v tíme. To všetko naviac k vedomostiam, ktoré tvoria jadro daného kurzu.

Váš prehliadač Internet Explorer je zastaraný!

Prosíme, použite Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

Potvrďte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Zaväzujeme sa použiť poskytnuté informácie iba v rámci našej spoločnosti a nikdy ich neposkytovať tretím stranám.

Čítaj viac

Veríme, že každý sa môže stať IT špecialista. Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné iba túžba, usilovnosť a disciplína. My sa postaráme o zvyšok.

Vyvinuli sme komplexný školiaci program, ktorý vám umožní zvládnuť profesionálne IT zručnosti prostredníctvom praktického vzdelávania.

STEP IT Academy pôsobí v oblasti IT vzdelávania od roku 1999. Spolupracujeme s významnými softvérovými spoločnosťami a vieme, aký druh vzdelania je potrebný pre úspešný štart v oblasti IT. Vďaka našim jedinečným študijným programom a prístupu orientovanému na projekty sa naši študenti učia riešiť skutočné problémy a sú schopní zapojiť sa do IT sféry už počas samotného štúdia.

Hodnota odborného programu "Vývoj softvéru" je potvrdená tisíckami absolventov STEPu, ktorí teraz pracujú ako kvalifikovaní vývojári v najväčších IT firmách v 36 krajinách po celom svete.

Naše hodnoty

Relevantnosť, odbornosť, podpora

Proces vzdelávania na STEP IT Academy je založený na troch základných pilieroch efektívneho vzdelávania.

Aktuálne kurikulum

Vedomosti a zručnosti, ktoré naši študenti získajú musia spĺňať požiadavky zamestnávateľov dnes aj do budúcnosti. Z tohto dôvodu kontrolujeme a aktualizujeme naše kurikulum každých 6 mesiacov.

Lektori s praktickými zručnosťami

Lektori STEP IT Academy sú IT profesionáli, ktorí majú najmenej 5 rokov praxe. Naši študenti dostávajú iba tie vedomosti a zručnosti, ktoré sú relevantné a uplatniteľné v praxi.

Priateľské prostredie

Vytvorili sme jedinečné študijné prostredie, kde lektori a študenti môžu komunikovať ako partneri a ísť za spoločným cieľom. Naše učebne a laboratóriá sú vybavené pohodlnými pracoviskami, počítačmi a licencovaným softvérom.

Naši študenti

Tento program je určený pre

Študenti a absolventi (vek 15 – 18 rokov)

ktorí získajú svoju prvú certifikáciu v oblasti vývoja softvéru

Študenti vysokých škôl (vek 18 až 23 rokov)

ktorí túžia po druhej špecializácii paralelne so svojím vysokoškolským vzdelaním.

Zástupcovia ďalších profesií (23 až 55 rokov)

ktorí nie sú spokojní so svojou súčasnou kariérou a finančným príjmom a chcú sa vyškoliť za softvérových vývojárov pre kariéru v IT priemysle

Tí, ktorí si chcú rozšíriť svoju IT kvalifikáciu

uceliť svoje zručnosti a získať moderné IT poznatky, ktoré sú uplatniteľné, a po ktorých je veľký dopyt

Študenti

Po 2,5 rokoch študenti IT Academy STEP získajú

Maximum praktického výcviku

Vzdelávací proces STEPu je orientovaný na prax. Nemáme nudné prednášky, naši študenti nie sú povinní robiť si poznámky z prednášok. Všetky študijné materiály sú k dispozícii cez modernú a pohodlnú on-line platformu. Študenti môžu študovať na akomkoľvek mieste a kedykoľvek.

Kompletné portfólio

Študenti STEP IT Academy pracujú na zaujímavých projektoch, ktoré sa odvíjajú od požiadaviek IT priemyslu a potrieb zamestnávateľov. Posledným krokom vzdelávacieho programu je záverečný projekt. Projekty študentov sa stanú súčasťou ich profesionálneho portfólia, čo im dáva výhodu pri úspešnom hľadaní zamestnania.

Podpora v zamestnanosti

Zástupcovia popredných IT spoločností bývajú prítomní na prezentáciách študentských projektov. Zúčastňujú sa ako členovia poroty a rečníci na hackathonoch a IT súťažiach organizovaných STEPom. Pracovití a nadaní študenti získavajú pracovné pozície ešte pred ukončením štúdia!

Prečo program trvá 2,5 roka a nie len 3 mesiace?

Krátkodobé kurzy neraz sľubujú, že vyškolia začiatočníka na kvalifikovaného odborníka iba za 3 až 4 mesiace. Ide buď o lož alebo o pomýlené tvrdenie. Za také krátke časové obdobie je možné naučiť sa nejaké základy, ale nie seriózne praktické zručnosti. Výsledkom takýchto kurzov je, že programátori dokážu realizovať jednoduché úlohy za nízku odmenu a musia sa sami ďalej vzdelávať, aby mohli napredovať. Potom celý čas zapĺňajú medzery vo svojom základnom vzdelaní. Veľa programátorov samoukov s ľútosťou konštatuje, že na samom začiatku ich kariéry sa im nedostalo poriadneho vzdelania. Náš odborný program "Vývoj softvéru" zahŕňa všetky potrebné predmety, ktoré profesionálny programátor potrebuje zvládnuť. Náš program trvá 2,5 roka alebo 5 semestrov. Sme presvedčení, že toto je ten správny čas na získanie zručností a potrebných skúsenosti s cieľom stať sa odborníkom, po ktorom bude dopyt.

Kurikulum

Študijné osnovy

Program je určovaný dopytom IT priemyslu. Naši metodici a lektori neustále pracujú na zlepšovaní a aktualizácii učebných osnov, aby tak bolo zaistené, že absolventi STEPu budú schopní preukázať svoje najlepšie zručnosti u svojich budúcich zamestnávateľov.

 • Úvod do teórie algoritmov a dátových štruktúr
 • Programovací jazyk C
 • Objektovo orientované programovanie v jazyku C ++
 • Použitie štandardnej knižnice šablón STL
 • Vývoj aplikácií pre Windows pomocou Visual C ++ a WinAPI
 • Teória databáz. Systémy pre správu databázy. Princípy programovania Microsoft Access Database a MySQL. Autorizované kurzy Microsoft IT Academy
 • Programovanie a správa Microsoft SQL Server 2012
 • Programovanie dababázy Oracle
 • Programovanie na úrovni operačného systému (vlákna, procesy, synchronizačné primitívi, komunikácia medzi procesmi). Sieťové programovanie (sockets, mechanizmy synchrónnej a asynchrónnej výmeny dát, protokoly)
 • Objektovo orientovaný dizajn. Jazyk UML.
 • Projektový manažment u softvéru
 • IT Essentials. PC hardvér a softvér – autorizovaný kurz Cisco Networking Academy
 • Hardvér pracovných staníc a notebookov
 • Inštalácia a konfigurácia systému Windows 10
 • Vývoj webových stránok pomocou značkovacieho jazyka HTML5 a kaskádových štýlov CSS3
 • Skriptovací jazyk JavaScript
 • Rozšíriteľný značkovací jazyk pre vývoj webových stránok – XML
 • Tvorba webových aplikácií s využitím programovacieho jazyka PHP a technológie AJAX;
 • Vývoj aplikácií pomocou technológie klient-server. Tvorba aplikácií pre platformu Microsoft .NET
 • Tvorba cloudových riešení s využitím Windows Azure
 • Programovanie v jazyku Java
 • Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia s Android OS
 • Vývoj hier
 • Princípy dizajnu
 • Testovanie softvéru (QA)
Kurz

Po absolvovaní kurzu budete schopní

 • Vytvoriť Windows aplikácie pomocou technológií klient-server, grafické súčasti, databázy a multimédiá
 • Vyriešiť rýchly a presný výpočet algoritmov pre dané úlohy s rozborom nákladov implementácie
 • Navrhnúť dizajn a spravovať databázy rôznej zložitosti a veľkosti
 • Vyvíjať webové aplikácie, ktoré reagujú na vstupy užívateľa a poskytujú informácie uložené v databázach
 • Automatizovať správu databáz na základe zadania a požiadaviek klienta
 • Podieľať sa na vývoji počítačových hier
 • Modifikovať programy a aplikácie pre konkrétne úlohy
 • Vyvíjať sieťové aplikácie
 • Vytvoriť nástroje, ktoré adresujú každodenné potreby užívateľov
 • Vytvárať aplikácie a dynamické webové jednotky založené na platforme .NET
 • Zaistiť bezpečnosť programu pomocou šifrovania, autentifikácie a zabezpečeného pripojenia
 • Testovať softvér s použitím moderných technológií; navrhovať softvérové ​​projekty bez ohľadu na jazyk implementácie
Ako vám ide školenie

Náš prístup k učeniu

Proces školenia v STEP IT je zameraný na rozvoj praktických odborných zručností a to bez rozptyľovania. Žiadne písomné skúšky, žiadne memorovanie, iba zacielené testy pre sebazhodnotenie.

Naši absolventi získajú medzinárodný diplom zo STEP IT Academy

a certifikáty od popredných IT spoločností.

Firmy

Firmy, kde pracujú absolventi STEP IT

Požiadať o spätné volanie

Táto webová stránka používa cookies

Zásady ochrany osobných údajov a právne informácie