STEP IT Academy | Učíme od roku 1999. Vysoko kvalitné IT vzdelávanie pre dospelých a deti. Pripravujeme programátorov, dizajnérov a systémových inžinierov, ktorých nebude možné nahradiť umelou inteligenciou. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa študentov učíme ako pochopiť úlohy, realizovať projekty a pracovať v tíme. To všetko naviac k vedomostiam, ktoré tvoria jadro daného kurzu.

Váš prehliadač Internet Explorer je zastaraný!

Prosíme, použite Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera

Nina Gešová

Bratislava:

Vyštudoval na:

Ako otec Niny som veľmi rád, že má možnosť rozvíjať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti
v oblasti IT nad rámec bežných učebných osnov v škole. V dnešnom svete, v ktorom platí, že „every
company is a technology company“ považujem digitálnu gramotnosť a technologickú zdatnosť za
dôležité predpoklady úspechu v pracovnom živote. Preto štúdium na STEP IT Academy predstavuje
užitočnú prípravu na úspech svojich študentov v podnikateľskom či zamestnaneckom živote. Okrem
kvalitného a relevantného obsahu (a šikovných lektorov) nám štúdium vyhovuje aj formou
(videokonferenčne) a frekvenciou (1 x týždenne). A čo je najdôležitejšie – Nina ako študentka je veľmi
spokojná a chce aj naďalej pokračovať.
Marek Gešo, otec

Táto webová stránka používa cookies

Zásady ochrany osobných údajov a právne informácie